Olsthoorn Kassenbouw

Demontaż szklarni

Demontaż szklarni to praca precyzyjna.

Rozbiórka szklarni – może brzmieć jak bardzo proste zajęcie, ale wymaga to specjalistycznych umiejętności i wiedzy. Dzięki bogactwu swego doświadczenia, jesteśmy ekspertami w fachowym, precyzyjnym wykonywaniu rozbiórki szklarni.

Jesteśmy wysoce elastyczni, więc cała naszą działalność związaną z procesem demontażu możemy wykonać we własnym zakresie. Jest to tym bardziej ułatwione przez:

-wykwalifikowany zespół
-obszerny zakres maszyn, zawierający:

Społecznie odpowiedzialni
Podczas rozbiórki szklarni ściśle stosujemy się do wszystkich obowiązujących standardów środowiskowych oraz uregulowań prawnych. Wszystkie materiały są starannie sortowane i rozdysponowywane jeśli jest to niezbędne ze względu na stosowne certykfiacje. Większość materiałów podlega recyklingowi. Miejsce rozbiórki pozostanie perfekcyjnie czyste.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo po pierwsze! Wewnętrzne i zewnętrzne procedury pracy w Olsthoorn zostały opracowane w 1998 roku według wytycznych VCA (Regulamin Bezpieczeństwa i Kontroli dla Dostawców). Certyfikat VCA obejmuje bezpieczeństwo, zdrowie pracowników i środowiska naturalnego. System VCA też ogniskuje się na tym jak aspekty bezpieczeństwa są konstruowane w granicach organizacji.