Invernaderos usados

Invernadero 10.000 M² (9.60 m)

Invernadero 11,000 m² (8.00 m)

invernadero 16,000 M² (6.40 m)

invernadero 16,000 M² (6.40 m) 2

invernadero 18,000 m² (8.00 m)

invernadero 30,000 m² (6.40 m)

invernadero 50,000 m² (8.00 m)

Invernadero 4.000 m² (8,00 m)

Invernadero 5.000 m² (12,00 m)

6,000 m² (6.40 m)

invernadero 7,000 m² (6.40 m)