5.000 m² (12,00m)

Ovaj staklenik nalazi se na skladištu i dostupan je odmah. Ovaj staklenik se također prodaje u dijelovima.

Zainteresirani? kontaktirajte nas, 0174 - 244344 ili pošaljite e-mail na info@olsthoorn.eu

Surface 5.000 m²
Truss 12,00 m
Column height 4,00 m
Section 4,50 m
Gutter Aluminium
Roof 3 pane ventilation windows