40.000 M² (8,00M)

Ovaj staklenik je na skladištu i dostupan je sada. Ovaj staklenik se također može kupiti u dijelovima.
Zainteresirani? Kontaktirajte nas, 0174 - 244344 ili pošaljite mail na info@olsthoorn.eu.

Surface 40.000 m2
Truss 8,00m
Column height 4,50m
Section 4,50m
Gutter Aluminium
Roof 2 pane ventilation windows