10.000 m² (9,60 m)

Ovaj staklenik je na skladištu i sada je dostupan. Ovaj staklenik se također prodaje u dijelovima.
Zainteresiran? Kontaktirajte nas, 0174 - 244344 ili pošaljite mail na
 info@olsthoorn.eu.

Surface 10.000 m²
Truss 9,60 m
Column height 4,00 m
Section 4,50 m
Gutter Aluminium
Roof 2 pane ventilation windows