Olsthoorn Kassenbouw

Корпоративен филм

В продължение на повече от 40 години Olsthoorn BV има удоволствието да разполага с изключително добра репутация в сферата на демонтажа на парници и оранжерии. Нашият дългогодишен опит в демонтажа, доставката и изграждането на изплзвани оранжерии ни е позволил да заемем позицията на ключов играч в сектора на оранжерийното производство. Този филм ще ви позволи да добиете впечатление за нашата компания.