Olsthoorn Kassenbouw

Демонтаж на оранжерии

Демонтажът на оранжерии е прецизна дейност

Демонтажът на оранжерии може да изглежда лесна и проста работа, но тя всъщност изисква специални умения и познание. Благодарение на нашия богат опит, ние сме експерти в умелия и прецизен демонтаж на оранжерии.

Ние сме познати и със своята изключителна гъвкавост, така че можем да изпълняваме всички дейности, свързани с проектите, изцяло със свой собствен екип. Гаранция за това дава наличието на:

-опитен екип
-богат машинен парк, включително:

Социална отговорност
При демонтажа на оранжерии ние стриктно се придържаме към екологичните стандарти и законодателните норми. Всички материали се разделят старателно и при необходимост се унищожават по подходяща и строго определена процедура. Повечето от материалите се рециклират. След приключване на работите вашият участък ще бъде абсолютно чист.

Безопасност
Безопасността е на първо място! Процедурите, изпълнявани при вътрешните и външни работи по обекта от екипите на Olsthoorn се извършват съгласно сертификата “VCA за основна безопасност” (Сертификат за безопасност на изпълнителя) от 1998 г. Сертификатът VCA е гаранция за безопасността, здравето на служителите и чистотата на околната среда. Системата VCA също така се фокусира върху това, как всички аспекти на безопасността се структурират в рамките на дадената организация.